Tabel spoorwijdtes, schaalaanduidingen en verhoudingen en enkele toegepaste profielhoogtes.
De schalen, gerelateerd aan hun afkortingen, moeten diagonaal worden gelezen. Voorbeeldje:
Werkelijke spoorwijdte: 760 mm (het smalspoor in Oostenrijk).
Gezocht: hoe heet dat in schaal 1:64 en wat is de bijbehorende modelspoorwijdte.

Oplossing:
1e: schaal opzoeken in de bovenste horizontale rij
2e: werkelijke spoorwijdte opzoeken in meest linkse verticale kolom
      Op het kruispunt van de diagonale lijn en horizontale lijn staat: "Ie", de toegestane profielhoogtes
      zijn in codes weergegeven: 50 / 200, 42 / 165 enz.
3e: vanaf het "Ie" kruispunt verticaal naar beneden, in de onderste horizontale rij wordt de corresponderende
      modelspoorwijdte aangegeven. De spoorwijdte bedraagt: 22,5 mm. (1e=NEM, 2e=NMRA -code), versie 1-5-01
 

Schaal
Verhouding
1:2201:1601:1201:871:64 1:43,5
1:45
1:321:22,51:20
Werkelijke
spoorwijdte
1250-1700mmZ
15 60
14 55
10 40
N
20 80
19 75
18 70
15 60
14 55
TT
20 80
19 75
18 70
15 60
14 55
H0
25 100
22 85
21 83
20 80
19 75
18 70
S
25 100
22 85
21 83
20 80
0
38 150
35 140
30 120
I
50 200
42 165
II
85 340
65 260
III
850-1250mmNm
15 60
14 55
10 40
TTm
20 80
19 75
18 70
 15 60
 14 55
H0m
22 85
21 83
20 80
19 75
18 70
Sm
25 100
22 85
21 83
20 80
0m
38 150
35 140
30 120
25 100
Im
50 200
42 165
38 150
IIm/G
85 340
65 260
50 200
IIIm
650-850mmTTe
15 60
14 55
10 40
H0e
20 80
19 75
18 70
15 60
14 55
Se
22 85
21 83
20 80
19 75
0e
30 120
25 100
Ie
50 200
42 165
38 150
IIe
85 340
65 260
50 200
IIIe
400-650mmH0i
15 60
14 55
Si
20 80
19 75
18 70
0i
22 85
21 83 20 80
Ii
38 150
35 140
30 120
IIi
50 200
42 165
IIIi
Model spoorwijdte6,5 mm9 mm12 mm16,5 mm22,5 mm32 mm 45 mm64 mm72 mm

od 2001 ha 2002