- Normen

Om diverse systemen op elkaar aan te laten sluiten en daardoor een gemend gebruik mogelijk te maken, hebben diverse fabrikanten van model spoor materiaal afspraken gemaakt. het overkoepelende orgaan is het in Bern gevestigde MOROP. Deze organisatie heeft een aantal normen samengesteld waaronder die over de spoorbreedten, toegepaste profielen, koppelingen enzovoort.

Voor digitaal gebruik zijn de volgende normen van toepassing:

NEM600, NEM603, NEM604, NEM605, NEM630, NEM631, NEM650, NEM651, NEM652, NEM653, NEM654, NEM655, NEM670 en NEM671

Deze normen behandelen alles, van een steker voor de locdecoders tot het dataformaat van de besturing.

Veel in de handel verkrijgbare locomotieven zijn reeds voorzien van een zgn. NEM steker. Deze steker maakt het mogelijk om deze loks te voorzien van een decoder met een aantal vaste functies. Andersom is het mogelijk om zelf gebouwde locomotieven te voorzien van een decoder om hier digitaal te gaan rijden.

  

Bijgewerkt op maandag 20 oktober 2003 om 13:21:41