Mensen met Hemochromatose nemen een overvloed aan ijzer op uit het voedsel.

Het probleem met ijzer is dat dit niet via de normale weg het lichaam kan verlaten. In verloop van tijd zal het ijzer zich in zodanige hoeveelheden in diverse organen oplopen, dat er levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Door er nu voor te zorgen dat in het aangeboden voedsel zo min mogelijk ijzer en producten die de opname van ijzer in het lichaam mogelijk maken bevinden, is het mogelijk om samen met het aderlaten, het ijzer niveau in het lichaam op een aanvaarbaar niveau te brengen.

Producten die de opname van ijzer in ons lichaam bevorderen zijn o.a. Vitamine C, Alcohol, Beta-Caroteen, rood vlees en enkele vissoorten. Bij de bereiding van gerechten zal hier rekening gehouden moeten worden.

Tot slot nog even deze zinsnede:

Een teveel aan ijzer veroorzaakt een verhoogde bloedafbraak. Het ijzer dat hierbij vrijkomt wordt niet uitgescheiden maar opgeslagen in organen, waardoor deze beschadigen.
Misbruik van ijzersupplementen kan leiden tot vergiftiging van de lever, de milt en andere organen, tot constipatie en groeistoornissen bij kinderen.