- Hobby's -

De meeste mensen hebben een hobby. Sommigen hebben twee hobby's. Er zijn ook mensen die meerdere hobby's hebben. Ik ben er daar een van. Zij zijn alle divers met soms een raakvlak of totaal niet.

Een van deze hobby's is de fotografie. Vroeger veelal op de ouderwetse wijze, zwart-wit en zelf ontwikkelen cq afdrukken. Tegenwoordig doet de digitale fotografie de intrede.

Een andere hobby is de Samengestelde Wedstrijd Sport. Ik ben reeds ruim 23 jaar medewerker bij de Military van Boekelo. De laatste jaren werkzaam als Stalmanager. Volg deze link voor meer info.

Iets geheel anders is mijn fascinatie voor stoom en alles wat er in het stoomtijdperk op technisch gebied plaatsvond. Waarschijnlijk heeft dat met mijn jeugd te maken. Vroeger op mijn beroeps opleiding nog smeden geleerd, iets wat ik nog steeds beheers. Door lidmaatschap van diverse organisatie die zich met het behoud van ons culturele erfgoed bezighouden hoop ik dat dat voor ons nageslacht behouden blijft.
Een van deze organisaties is de MBS te Haaksbergen.

Ook het zelf bouwen van materiaal in schaal 1:32 behoort tot mijn hobby's. Klik hier voor meer info

Ook een sport, maar niet een die ik actief beoefen is basketbal. Door mijn beperkingen is het niet meer mogelijk om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit komt hoofdzakelijk als lid van de wedstrijd commissie, maar ook als webmaster van de onze eigen website op www.tonego65.nl . Bezoek de website vooral als u interesse in de sport hebt. Wij kunnen altijd leden gebruiken, ook in de diverse commissies.